Vad gör egentligen en vulkan forskare?

Forskare bidrar till det samlade kunskapsläget inom ett specifikt ämne genom att lösa problem och samla kunskap. Ofta hör forskare till de ledande experterna i världen inom sina områden. Forskning kring vulkaner handlar om att förstå vulkanisk aktivitet i nuet såväl som historiskt sett och om att kunna förutse framtida vulkaniska händelser. Detta är ett mycket viktigt forskningsområde eftersom vulkanutbrott kan innebära att många människor förlorar sina liv samtidigt som enorma materiella värden går om intet. Några gånger har hela städer förstörts genom vulkanisk aktivitet. T.ex. Pompeiji i Italien. Det finns många olika typer av vulkaner och alla har sina experter inom forskarvärlden.

Rent konkret kan vulkanforskning handla om att tolka data från de satelliter och andra automatiska system som övervakar vilande såväl som aktiva vulkaner. Forskarlag har på flera håll i världen installerat och kalibrerat utrustning som mäter t.ex. halterna av svavelgaser i luften vid vulkaners mynning. Men vulkanforskning är en mycket bred term som rymmer representanter för många olika akademiska discipliner. Vissa forskare besöker vulkaner för att studera de grottor som den heta magman skapar. Andra intresserar sig istället för växt och djurlivet i regioner som tidigare i historien drabbats av svåra vulkanutbrott. Sen har vi experter på så kallade supervulkaner och de konsekvenser som utbrott skulle få för hela mänskligheten.

Forskare har upptäckt vulkaner på Mars

De flesta vulkanutbrott inträffar under havsytan. De forskare som specialiserat sig på att studera undervattensvulkaner får förstås förlita sig på helt andra metoder än när det gäller forskning kring vulkaner på land. Man installerar och avlyssnar undervattensmikrofoner och använder även bemannade såväl som obemannade ubåtar. Den största vulkan som människan upptäckt är Olympus Mons som finns på planeten Mars. Det är också det högsta berg vi känner till i hela universum. Vulkanforskning hjälper oss att förstå varför jorden ser ut som den gör och hur vår planet kan komma att förändras i framtiden genom de enorma krafter som vulkaner kan frigöra.

Forskare fascineras av vulkaner och vulkanutbrott